เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง โดยความร่วมมือของ
กศน.อำเภออมก่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนบ้านมูเซอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย(หน่วยมูเซอ)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

เปิดให้ขึ้นดอยม่อนจองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ นำโดยอำเภออมก่อย กศน.อำเภออมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย(หน่วยมูเซอ) และมหามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง โดยบ้านมูเซอปากทาง เป็นศูนย์ประสานงานให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชมดอยม่อนจอง มีการบริหารจัดการศูนย์โดยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนบ้านมูเซอปากทางและหมู่บ้านใกล้เคียง

1. บุคคลในพื้นที่สามรถนำพาหนะของตัวเองไปได้ (ควรเป็น 4WD)
2. ลูกหาบ 1 คนสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ 1-3 คนต่อเที่ยว(20 กก/1ลูกหาบ)
3. บุคคลในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้นำทาง
4. นักท่องเที่ยวที่มีเพื่อนคนในพื้นที่ และไปกับบุคคลในพื้นที่สามารถปฎิบัติตามข้อ 1-3 ได้

การเดินทางสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง

1. เส้นทางอู้มหลวง รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9 กม. เดินเท้า 5 กม. (เส้นทางชันมาก)
2. เส้นทางบ้านมูเซอหลังเมือง รถยนต์ประมาณ 13 กม. เดินเท้า 3 กม. (ทางชันพอประมาณ)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

สินค้าชุมชนและบริการของชุมชนที่หลากหลาย

อัตราค่าบริการต่าง ๆ

อัตราค่าบริการต่างตามที่ประกาศเบื้องต้น ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก้บเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เจ้าหน้าที่

การติดต่อกลับอาจล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำกัด และเป็นเกษตรกร ต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว

นางสาวนะปี รัตนา

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุทธิดา รัตนา

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นางสาวนะปี รัตนา

แอดมินเพจ

ครูต้อม (ครูดอย)

แอดมินเพจ

ลงทะเบียนจอง

ลงทะเบียนฟรี
ลงทะเบียนจองที่นี่
เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมรถและลูกหาบ
ดูรายชื่อลงทะเบียน

ที่ตั้ง

บ้านมูเซอปากทาง
ตำบลม่อนจอง
อำเภออมก่อย
จังหวัดเชียงใหม่

Email us

doimonjong.omkoi@gmail.com

ติดต่อเราบน social networks