เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง โดยความร่วมมือของ
อำเภออมก่อย สกร.อำเภออมก่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนบ้านมูเซอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย(หน่วยมูเซอ)

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

เปิดให้ขึ้นดอยม่อนจองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่ นำโดยอำเภออมก๋อย สกร.อำเภออมก๋อย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย(หน่วยมูเซอ) และมหามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง โดยบ้านมูเซอปากทาง เป็นศูนย์ประสานงานให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวชมดอยม่อนจอง มีการบริหารจัดการศูนย์โดยชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนบ้านมูเซอปากทางและหมู่บ้านใกล้เคียง

1. บุคคลในพื้นที่สามรถนำพาหนะของตัวเองไปได้ (ควรเป็น 4WD)
2. ลูกหาบ 1 คนสามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ 1-3 คนต่อเที่ยว(20 กก/1ลูกหาบ)
3. บุคคลในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้นำทาง
4. นักท่องเที่ยวที่มีเพื่อนคนในพื้นที่ และไปกับบุคคลในพื้นที่สามารถปฎิบัติตามข้อ 1-3 ได้


การเดินทางสามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง

1. เส้นทางบ้านมูเซอ
2. เส้นทางบ้านห้วยปูลิง

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง

สินค้าชุมชนและบริการของชุมชนที่หลากหลาย

อัตราค่าบริการต่าง ๆ

อัตราค่าบริการต่างตามที่ประกาศเบื้องต้น ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก้บเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เจ้าหน้าที่

การติดต่อกลับอาจล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำกัด และเป็นเกษตรกร ต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว

คุณนะปี รัตนา

ที่ปรึกษา

คุณสุทธิดา รัตนา

ผู้ประสานงาน

โทร 092-5597201

เจ้าหน้าที่/แอดมินเพจ

ครูต้อม

ผู้พัฒนาเว็บ

ลงทะเบียนจอง

ลงทะเบียน
เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมรถและลูกหาบ
ลงทะเบียนทางไลน์ monjong2566

ที่ตั้ง

บ้านมูเซอปากทาง
ตำบลม่อนจอง
อำเภออมก่อย
จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ

Tel : 092-5597201 คุณสุทธิดา

ที่ตั้ง

จุดชำระค่าบริการ หน่วยพิทักษ์ป่าปางตึง
ตำบลยางเปียง
อำเภออมก่อย
จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเราบน Social Network